Služby / Samovýroba

Co je samovýroba

Samovýroba palivového dřeva je těžba, přiblížení a odvoz v předem určeném pracovišti, na vlastní náklady, na vlastní nebezpečí kupujícím, po předchozím povolení a za stanovenou úplatu.

Palivové dřevo vzniká zpracováním méně hodnotných nebo padlých stromů a ojedinělým kácením v těžko dostupných místech porostů městských lesů.

Prodej

Prodej palivového dřeva je úplatné přenechání zpracovaného dřeva, které jako palivo určí lesní hospodář, neb o hajný např. po těžbě kupujícímu.

Prodejní jednotka je prostorový metr (1prm) – dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými poleny.

Nakládání s vytěženým dřevem

Vytěžené dřevo je možné použít pouze pro vlastní potřebu kupujícího a osob žijících s kupujícím ve společné domácnosti. Jakékoliv jiné nakládání s tímto dřevem je nepřípustné. Zejména prodej či jeho přenechání jiným osobám.

Ceník

Ceník pro toto období

Platný od 1.1.2019

Zodpovědná osoba

Johan Vlastimil

Hajný, zpracování dřeva


Telefonní číslo: +420 606 621 530

Email:

Kontaktní formulář

Zasílání objednávek, dotazů apod. ohledně Samovýroby