Projekty / Domácí vrch

O projektu

Cílem projektu je rozvoj rekreačních funkcí lesního komplexu Domácí vrch navazujícího na zastavěné území města Kraslice formou uceleného systému volnočasových a sportovních aktivit umožňujících vyžití občanů napříč generacemi i různými úrovněmi fyzických schopností v přírodním prostředí příměstských lesů.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na posílení environmentálních a neproduktivních funkcí lesa prostřednictvím činností využívajících jeho společenského potenciálu.

Projekt domácí vrch

V rámci projektu budou zrealizovány naučné stezky s hernímy prvky, trasa pro cyklisty a na skalním masivu zajištěné stezky - feraty. Bude provedena rekonstrukce cest pro lepší přístupnost pro veřejnost a nebyla opomenuta ani otázka údržby a pořádku v řešené lokalitě formou doplnění odpadkových košů.

O stezce

Jedná se o lesní stezku pro pěší i cyklisty, díky které byste měli poznat něco málo z krás naší přírody. Jedná se o téměř 13 km tras z toho 5 km tras určených pro cyklisty.

Stezka se nese v duchu loupežnického života, kdy jí byla inspirací pověst o loupežnících, kteří přebývali na hradě Hausberg a přepadali kupce. Hrad byl v roce 1412 dobyt a vypálen královským vojskem.

Stezka je rozdělena do třech částí, tak, aby bylo možné poznat, jak loupežníci žili a co vše museli znát a umět proto, aby mohli v lese přežít a uživit se.

  1. Loupežnická stezka poznání pro získání vědomostí o lese a zvěři, které jsou zapotřebí pro život v lese.
  2. Loupežnická stezka zdatnosti – zde si loupežníci cvičili svou zdatnost a obratnost potřebnou pro loupení
  3. Loupežnická bašta – zde loupežníci odpočívali

Dále na stezkách narazíte na ferratu, což jsou zajištěné lezecké trasy po skalních výběžcích, které jsou přímo pod zříceninou hradu Hausberg. Stezky jsou vybaveny jisticím ocelovým lanem. Pro užívání této stezky je zapotřebí mít jistící prvky pro lezení.

Po celém komplexu stezek jsou rozmístěny autorské sochy pro dokreslení atmosféry.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií metodou CLLD, kterou v našem regionu administruje MAS Sokolovsko o.p.s,

Finanční náklady vynaložené na zbudování stezky činí: celkem 5.655 487 Kč z toho 4.670 487 Kč činila dotace Evropské unie a národních zdrojů, zbylou část 984 786 Kč jsme financovali z vlastních prostředků.

Autorem projektu je Ing. Kristína Greinerová, která dala projektu současnou tvář a Ing. Martin Hovorka ji převedl do projektové dokumentace.

Administraci projektu za účelem získání dotace nám zajistila společnost ABRI s.r.o prostřednictvím MAS Sokolovsko o. p. s.

Pro realizaci projektu jsme uzavřeli smlouvu o partnerství s Městem Kraslice a společností První Krušnohorská o.p.s

Skutečnou realizaci projektu prováděli společnosti a živnostníci, kteří vzešli z výběrového řízení:

  • Lesní cesty – společnost EKOINVEST s. r. o. zástupce pan Jiří Číhal
  • Naučné a fitness prvky – Acer Woodway zastoupený Petrem Kudelásem společně se společností Lesní svět zastoupený panem Pavlem Faltýskem.
  • Ferraty – spolek Skalní město o.p.s – Saša Toman
  • Autorské sochy – společnost Art Duckart s. r. o. – pan Pavel Cupák
  • Cyklotrasy navrhoval pan Jaroslav Hájek a Martin Smolík

Přeji všem mnoho zábavy a zážitků z Domácího vrchu.

Ing. Karel Bělohlávek

jednatel společnosti

Městské lesy Kraslice spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií metodou CLLD, kterou v našem regionu administruje MAS Sokolovsko o.p.s..